Склад апеляційної комісії  ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

Голова комісії:

Сараєв О.В., д.т.н., професор, декан автомобільного факультету (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Члени комісії: 

Кожушко В.П., д.т.н., професор, завідувач какфедри мостів, конструкцій та будівельної механіки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Попова Н.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та торговельного підприємництва (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)

Соловей В.В., д.т.н., професор, керівник відділу водневої енергетики (Інститут проблем машинобудування Національної академії наук України імені А.М. Підгорного)

Музильов Д.О., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і логістики (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)

Сергіенко М.Є., к.т.н., професор кафедри автомобіле- і тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Прилуцька Л.А., к.і.н., доцент, вчений секретар (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)