Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 20-09-2019

Контакти:

(057) 700-38-63 – Богомолов Віктор Олександрович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи, голова галузевої конкурсної комісії;

 

(057) 707-36-72 – Прилуцька Людмила Анатоліївна, доц., вчений секретар університету.

 

097-908-22-87; (057)707-37-41 – Желновач Анна Миколаївна, доцент кафедри екології

 

Е-mail: sci_khadi@ukr.net

           ecocomp.khnadu@gmail.com

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Дати проведення підсумкової науково-практичної конференції 

15-16 квітня 2019 року

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з галузей знань і спеціальностей!

Повідомляємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 18 вересня 2018 року № 1010 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у  2018/2019 навчальному році” Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт».

Згідно наказу ректора ХНАДУ № 115 від 19 вересня 2018 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище» у рамках «Автомобільного транспорту» проводиться на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для участі у ІІ турі конкурсу необхідно до 31 січня 2019 р. (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи переможців І туру Конкурсу Вашого ЗВО (у друкованому вигляді та на електронних носіях), у кількості не більше трьох робіт за напрямком на адресу університету: вул. Ярослава Мудрого, 25 , Харків, 61002, вченому секретарю, напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище».

Нагадуємо, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року № 605.

Організація ІІ туру конкурсу планується у два етапи: 

перший етап - рецензування робіт; 

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції.

Проведення другого етапу ІІ туру конкурсу відбудеться у квітні 2018 р. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані  за два тижня до дати проведення підсумкової конференції.

Оплата відряджень учасників Конкурсу здійснюється за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або працюють.

Запрошуємо до участі всіх бажаючих!