У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ)успішно функціонує спеціалізована вчена рада Д64.059.02 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

  •    05.22.01 – Транспортні системи;
  •    05.22.02 – Автомобілі та трактори;
  •    05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

          В ХНАДУ створено галузеві науково-дослідні лабораторії за основними проблемами проектування, експлуатації та ремонту автомобілів, тракторів, машин для земляних та дорожніх робіт, а також управління транспортними системами. В тому числі єдина в Україні лабораторія швидкісних автомобілів, де розробляються та досліджуються автомобілі міжнародної Формули 3. На базі цих лабораторій сформувались і успішно розвиваються нові наукові напрямки:

 

      -     дослідження закономірностей функціонування транспортних систем;

      -     дослідження, розробка та впровадження електронних засобів діагностики технічного стану транспортних засобів;

      -    впровадження сучасних CAD- , CAM - технологій в проектувнння та виробництво транспортних засобів;

      -     розробка та дослідження сучасних комплексів машин для земляних та дорожніх робіт. 

         Вчені ХНАДУ мають тісні творчі зв’язки із Національною Академією Наук України, Академією Педагогічних Наук, Всеукраїнською асоціацією технологів – машинобудівників, багатьма галузевими науково-дослідними інститутами як в Україні, так і за її межами, машинобудівними асоціаціями Німеччини, Англії, Польщі, Росії, Міжнародною асоціацією інженерів автомобільного транспорту, Всесвітньою федерацією з автоматичного контролю (IFAC) та Нью-Йоркською Академією Наук.

         Створено всесвітньо відомі наукові школи з питань теорії та проектування автомобільного транспорту (науковий керівник д.т.н. Туренко А.М.), транспортних систем та технологій (науковий керівник д.т.н. Нагорний Є.В.) та технічної експлуатації та сервісу автомобілів (науковий керівник д.т.н. Волков В.П.).

         При університеті діє аспірантура і докторантура, яка готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва.

         Університет має необхідну кількість докторів наук для затвердження докторської ради за вказаними спеціальностями.

          Слід відзначити, що спеціалізована вчена рада Д 64.059.02 може розглядати широкий спектр дисертацій, пов’язаних з проблемами проектування, експлуатації та ремонту автомобілів і тракторів.