Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Спеціалізовані вчені ради / Д 64.059.01 / Оприлюднення дисертацій та відгуків
неділя, 22-09-2019

Вчена рада Д64.059.01 відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку висвітлює дисертації та відгуки офіційних опонентів.

Гурко Олександр Геннадійович

 «Методологічні основи підвищення ефективності автоматичного керування гідроманіпуляторами будівельних машин»

05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт  

 

дисертація на здобування наукового ступеня доктора технічних наук

Автореферат для ознайомлення

Автореферат

Дисертація для ознайомлення

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Опонент 1

Опонент 2

Опонент 3

 

 

Корогодський Володимир Анатолійович

 «Наукові основи перспективних робочих процесів двигунів з іскровим запалюванням при внутрішньому сумішоутворенні»

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки

 

дисертація на здобування наукового ступеня доктора технічних наук

Автореферат для ознайомлення

Автореферат

Дисертація для ознайомлення

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Опонент 1

Опонент 2

Опонент 3

 

Ревелюк Іван Сергійович

 «Вибір та обґрунтування параметрів силіконового демпфера крутильних коливань колінчастого вала високообертового дизеля»

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки

 

дисертація на здобування наукового ступеня кандидата технічних наук

Автореферат для ознайомлення

Автореферат

Дисертація для ознайомлення

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Опонент 1

Опонент 2

 

Процюк Віталій Олексійович

 «Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару»

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми

 

дисертація на здобування наукового ступеня кандидата технічних наук

Автореферат для ознайомлення

Автореферат

Дисертація для ознайомлення

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів

Опонент 1

Опонент 2