Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Публікації до наукових робіт загального фонду
четвер, 17-10-2019
Прикладна робота "Теоретичні основи створення автоматизованої системи керування механічною трансмісією спеціальних та військових автомобілів"

(за 2018 рік) 

Керівник: Богомолов Віктор Олександрович, проф., д-р техн.наук

 

Перелік опублікованих статей в журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS)

1. Mikhalevich, M., Yarita, A., Turenko, A., Leontiev, D. et al., “Assessment of
Operation Speed and Precision of Electropneumatic Actuator of Mechanical
Transmission Clutch Control System,” SAE Technical Paper 2018-01-1295, 2018, doi:10.4271/2018-01-1295.

2. Yaryta O.A., Mychalevych M.G., Leontiev D.N., Klymenko V.I., Bogomolov V.A., Gritsuk I.V., Novikova Y.B. FEATURES OF CONTROLLING
ELECTROPNEUMATIC VALVES OF ACTUATOR TO CONTROL ITS CLUTCH
WITH ACCELERATION VALVE. Science & Technique. 2018;17(1):64-71.
https://doi.org/10.21122/2227%2D1031%2D2018%2D17%2D1%2D64%2D71

3 Zalohin M.Y., Liubarskyi B.A., Schuklinov S.N., Mychalevych M.G., Leontiev D.V. Study of Proportional Pressure Modulator on the Basis of Electromagnetic-Type Linear Motor. Science & Technique. 2018;17(5):440-446. (In Russ.)
https://doi.org/10.21122/2227%2D1031%2D2018%2D17%2D5%2D440%2D446

Перелік опублікованих за темою англомовних статей та тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються у наукометричній базі Scopus або WoS

1. Assoc. Prof., Mykola Mikhalevich, Prof. Miroslaw Smieszek WCXTM World
congress experience. April 10-12, 2018. COBO center, Detroit, Michigan.
sae.org/wcx

Перелік опублікованих статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України,а також статей у закордонних журналах, які не увійшли до підпунктів 1 і 2 пункту 5

Михалевич М.Г., Богомолов В.О., Клименко В.І, Ярита О.О., Леонтьев Д.М., Рябуха Ю.О. «Підвищення точності роботи електропневматичного механізму керування зчепленням транспортних засобів категорій N3 та M3 шляхом використання послідовного розташування електропневматичних клапанів». Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Вип. 1(30) 2018. www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18340/nitps_2018_1_20.pdf

2 Clutch operating device with friction lining wear compensation analysis of properties and utilization efficiency / Iu. A. Riabukha, N. G. Mikhalevich, E. M. Voronova, A. A. Yarita, V. I. Klimenko, A. N. Kolbasov // Автомобільний транспорт. Сборник научных трудов. – Харьков: ХНАДУ. – 2018. – Выпуск №43. – С. 26 – 30. DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219%2D8342.2018.43.0.26

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2517/1/04_43.pdf

3 С.М. Махлай, Д.М. Леонтьєв «Визначення зупинного шляху автомобіля, що обладнаний анти блокувальною системою» // Вісник Одеського науково-дослідного інституту судової експертизи. – Одеса:ОНДІСЕ, 2018. – Вип. 2.

http://ondise.minjust.gov.ua/visnik%2Dondise%2Dvipusk%2D42018/

Леонтьєв Д.М. Вплив вертикального навантаження на гальмiвну силу та коефiцiєнт зчеплення шини автомобiльного колеса / Д.М. Леонтьєв, М.Г. Михалевич, А.А. Фролов //Теорiя та практика судової експертизи i кримiналiстика. – Харькiв: ХНДIСЕ, 2018. – Вып.18.– С. 383-392. https://doi.org/10.32353/khrife.2018

5 Усовершенствование параметров модели электродвигателя механизма переключения передач в трансмиссии автотранспортных средств / Михалевич Н.Г., Сильченко Н.Н. //Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. - Харків: ХНАДУ, 2018. - Вип. 13. - С. 42-47.

http://irbis%2Dnbuv.gov.ua/cgi%2Dbin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpsek_2018_18_45.pdf

Перелік опублікованих монографій

1 Автоматизацiя механiчної трансмiсiї автобусiв та вантажних транспортних засобiв: монографiя [Електронний ресурс] / [В. I. Клименко, В. О. Богомолов, М. Г. Михалевич, Д.М. Леонтьєв] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв :ХНАДУ, 2018. - 93 с.

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2537

2 Розробка адаптивних систем керування трансмiсiєю : монографiя [Електронний ресурс] /[В. I. Клименко, В. О. Богомолов, М. Г. Михалевич, Д. М. Леонтьєв, О. О. Ярита, М. М.Сiльченко] ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ,2018. - 192 с.

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2538 

Перелік опублікованих підручників, навчальних посібників, словників, довідників

1 Моделирование систем управления в SIMULINK: учеб. пособие / [В. А. Богомолов, А. Г. Гурко, В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк] ; М-во образования и науки Украини, ХНАДУ. - Харьков : ХНАДУ, 2018. - 220 с. - ISBN 978-966-303-693-9

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2533

  

Перелік отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності України або інших країн

1 Пат. 125237 Україна, МПК (2018.01) F16D 25/00. Пристрій компенсації хода штока в гідропневматичному підсилювачі зчеплення / заявники, Клименко В.І., Леонтьєв Д.М.,Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О.; патентовласники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Клименко В.І. Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О. – u201707298; заявл. 11.07.2017; опубл. 10.05.2018, бюл. №9

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=246963

2 Пат. 125238 Україна, МПК (2018.01) F16D 25/00. Електропневматична система керування зчепленням / заявники, Клименко В.І., Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О.; патентовласники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Клименко В.І. Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О. – u201707303; заявл. 11.07.2017; опубл. 10.05.2018, бюл.№9 http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=246964

3 Пат. 123681 Україна, МПК (2018.01) F16H 61/00. Спосіб формування керуючого впливу на електропневматичний апарат під час керування зчепленням / заявники, Клименко В.І., Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О.; патентовласники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Клименко В.І. Леонтьєв Д.М., Богомолов В.О., Михалевич М.Г., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О. – u201707300; заявл. 11.07.2017; опубл. 12.03.2018, бюл.№5

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=244970

4 Пат. 122715Україна, МПК (2017.01) F16D 48/06. Електропневматичний підсилювач керування зчепленням / заявники, Богомолов В.О., Леонтьєв Д.М., Михалевич М.Г., Клименко В.І., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О.; патентовласники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Богомолов В.О., Леонтьєв Д.М., Михалевич М.Г., Клименко В.І., Ярита О.О., Савченко Є.Л., Рябуха Ю.О. – u201707301; заявл. 11.07.2017; опубл. 25.01.2018, бюл.№2

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=243651  

 

Дисертації:

1. КЛИМЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ АПАРАТІВ ГАЛЬМІВНОГО КЕРУВАННЯ, ПІДВІСКИ ТА ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"

http://old-www.khadi.kharkov.ua/uploads/media/Diss_Klymenko_01.pdf
 
перелік публікацій за 2017 рік