Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Публікації до наукових робіт загального фонду
четвер, 17-10-2019
Фундаментальна робота "Розвиток системи оцінки якості дорожніх бітумів введенням в неї структурно-реологічних критеріїв"

(за 2018 рік)

Керівник: Золотарьов Віктор Олександрович, проф., д-р техн.наук

Статті  у Scopus:

- Zolotaryov V. Cohesion of bitumen: its opportunities and prospects / V.Zolotaryov, Y.Pyrig, A.Galkin / Road Materials and Pavement Design.2018. https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1551149    

 

Статті ВАК України:

- Золотарев В.А. Стандартизация нефтяных дорожных вязких битумов в Украине / Золотарев В.А., Пыриг Я.И. // Збірник наукових праць «Дороги і мости». – 2018. - № 18. – С. 91-106. http://dorogimosti.org.ua/ua/vipusk-18

- Пиріг Я.І. Нормування в’язкості окислених дорожніх бітумів / Я.І.Пиріг // Сучасні  технології  та  методи  розрахунків у  будівництві. Збірник наукових праць. – 2018. - № 10. – С. 126 – 134. http://bf.lntu.edu.ua/fakultet/zbirnuk.html

- Золотарев В.А. Применение метода выбора марки битумного вяжущего, в соответствии с системой Superpave, в условиях Украины / В.А.Золотарев, Я.И. Пыриг // Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету». – № 82. – 2018. – С. 119 – 130. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.82.0.119

- Пыриг Я.И. Сравнительный анализ показателей температурной чувствительности дорожных битумов / Я.И. Пыриг // Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету». – № 83. – 2018. – С. 12 – 21. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.12  

- Галкин А.В. Битумы малой пенетрации, модифицированные стирол-бутадиен-стиролом / А.В. Галкин, Я.И. Пыриг // Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету». – № 83. – 2018. – С. 5 – 11. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.5

- Ільїн Я. В. Вплив додавання полімеру на показники морозостійкості асфальтобетону / Я. В. Ільїн // Сучасні  технології  та  методи  розрахунків у  будівництві. Збірник наукових праць. – 2018. – № 10. – С. 58 – 63. http://bf.lntu.edu.ua/fakultet/zbirnuk.html

- Вирожемський В. К. Вплив технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом / В.К. Вирожемський, С.В. Кіщинський, І.В. Копинець, О.Б. Соколова, І.В. Гудима, А.Л.  Юнак // Автошляховик України. – 2018. - № 2. – С. http://journal.insat.org.ua/?page_id=404&lang=uk

- Золотарьов В. О. Які дороги будувати: жорсткі чи нежорсткі? / В.О. Золотарьов// Автошляховик України. – 2018. - № 3. – С. 34 – 36. 

http://journal.insat.org.ua/?page_id=540&lang=uk

Статті ВАК (зарубіжні):

- Золотарев В.А. Влияние эквивязких температур приготовления и уплотнения асфальтобетонных смесей на свойства асфальтобетона / В.А.Золотарев, А.В.Галкин,  В.П.Корюк, Я.В.Ильин // Автомобильные дороги и мосты. – 2018. – № . – С.  (стаття знаходиться в редакції)

- Золотарев В.А. Разгаданная пенетрация / В.А.Золотарев // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2018. - № 4. – С. 38 – 40. http://lib.madi.ru/nitdo/

 

Кандидатські дисертації за тематикою НДР:

- Корюк В.П. Обгрунтування і розробка лабораторного метода ущільнення асфальтобетонних сумішей укочуванням: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за фахом 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби (192 – Будівництво та цивільна інженерія) – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2018 р. – 216 с. http://www.kstuca.kharkov.ua/ndial/nauka/206-specializovana-vchena-rada-d-6405604.html

 

Публікації у матеріалах конференцій:

- Пыриг Я.И. Особенности дорожных битумов мультигрейд / Я.И.Пыриг // Збірник тез доповідей міжнародної конференції «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» 11-13 квітня 2018 р. Одеса, Україна. – 2018. – С. 120 – 123.

- Пиріг Я.І. Районування території України згідно системи «Superpave» / Я.І.Пиріг // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мости, тунелі  і  дороги: стан,  проблеми  утримання та  перспективи підвищення довговічності» 25-26 травня 2018 року. – Харків, ХНАДУ. – 2018. – С. 259 – 261. http://old-rcf.khadi.kharkov.ua/uploads/media/SBORNIK_01.pdf 

Галкин А.В. Битумы малой пенетрации, модифицированные полимером / А.В.Галкин // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Мости, тунелі  і  дороги: стан,  проблеми  утримання та  перспективи підвищення довговічності» 25-26 травня 2018 року. – Харків, ХНАДУ. – 2018. – С. 241 – 243. http://old-rcf.khadi.kharkov.ua/uploads/media/SBORNIK_01.pdf

 - Пыриг Я.И. Оценка температурной чувствительности битумов показателем Индекс пенетрация» / Пыриг Я.И. // Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Будівництво та експлуатація об’єктів транспортної нфраструктури». ХНАДУ. 20-25 жовтня 2018 року. – Харків, ХНАДУ. – 2018. http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/forum/discuss.php?d=8724

- Галкин А.В. Призначення температур приготування асфальтобетонної суміші із врахуванням старіння бітуму / А.В.Галкин // Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Будівництво та експлуатація об’єктів транспортної нфраструктури». ХНАДУ. 20-25 жовтня 2018 року. – Харків, ХНАДУ. – 2018. http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/forum/discuss.php?d=8773

- Ільїн Я. В. Вплив додавання полімеру на показники морозостійкості асфальтобетону / Я. В. Ільїн // Всеукраїнська науково-практична нтернет-конференція «Будівництво та експлуатація об’єктів транспортної нфраструктури». ХНАДУ. 20-25 жовтня 2018 року. – Харків, ХНАДУ. – 2018. http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/forum/discuss.php?d=8619

- Пиріг Я.І. Нормування в’язкості окислених дорожніх бітумів / Я.І.Пиріг // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція молодих учених та студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва». 25 жовтня 2018 року. Луцьк. 2018. https://drive.google.com/file/d/1QhCJhySLYuTTWzgxIzhVytbdPBcBXq_E/view

- Ільїн Я. В. Визначення зміни показників морозостійкості асфальтобетону при підвищенні процентного складу полімеру / Я.В.Ільїн // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція молодих учених та студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва». 25 жовтня 2018 року. Луцьк. 2018.

https://drive.google.com/file/d/1yQFXN8cyhCrqj3boVWmPE6CqBZ53Qk5o/view 

перелік публікацій за 2017 рік