Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Наукові досягнення
Русский
English
Deutsch
Français
четвер, 21-11-2019

Наукові досягнення

        Наукова та науково-технічна діяльність є головною складовою частиною навчання в університеті, яка сприяє підвищенню якості освіти та зростанню інноваційного потенціалу економіки.

        Основна мета наукової діяльності - це здобуття нових наукових знань та одержання конкурентоспроможних наукових результатів для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. 

         Наукова діяльність університету здійснюється і фінансується відповідно до Законів України: « Про вищу освіту», « Про освіту», « Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».

         Науково-дослідна робота в університеті спрямована на :

- використання нетрадиційних видів енергетики на транспорті;

- підвищення ефективності автомобільного транспорту, дорожніх і будівельних машин;

- підвищення ефективності проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг;

- охорону навколишнього природного середовища в автомобільно-дорожньому комплексі;

- розробку перспективних інформаційних технологій;

- створення новітніх ресурсозберігаючих технології в енергетиці та промисловості;

- розробку транспортних систем та технологій;

- удосконалення методів господарського механізму функціонування підприємств автомобілебудування та автосервісу, методів планування і управління підприємствами.

           Фундаментальні та прикладні дослідження в університеті здійснюються за такими пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності:

• «Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук»,

• «Енергетика та енергоефективність»,

• «Інформаційні та комунікаційні технології».

            Загальний обсяг замовлень на наукові дослідження за останні роки складає 48,9 млн. грн., з них 7,6 млн. грн. за рахунок видатків загального фонду та 41,3 млн. грн. за рахунок видатків спеціального фонду. В 2016 році виконано та профінансовано науково-дослідних робіт на суму 7,3 млн. грн. Найбільший обсяг науково-дослідних робіт виконується за рахунок недержавного фінансування (більше 88% від загального обсягу робіт). Таким чином основним джерелом фінансування науково-дослідних робіт залишаються кошти замовників.

                              Найвагоміші результати досліджень і розробок.

Прикладами найбільш важливих досягнень за останні роки є:

- Екологічно чистий автомобіль з гібридною силовою установкою;

- Лазерна вимірювальна система ЛВС-3-ХНАДУ;

- Система відеодіагностики дорожніх покриттів ОКО-2;

- Портативний прилад вібраційного контролю дорожніх покриттів;

- Інтелектуальна система керування гальмами транспортного засобу;

- Інформаційна система підтримки прийняття рішень при управлінні процесами транспортного обслуговування;

- Вимірювальний комплекс для георадарного дослідження дорожніх одягів;

- Методика оцінки теплофізичних характеристик для прогнозування температурного тріщино утворення в асфальтобетонних шарах дорожніх одягів;

- Інтегровані інтелектуальні автомобільні інформаційно-управляючи системи;

- Система контролю та програми обробки показників вихідних параметрів інтелектуальних функцій гальмівного керування автомобілів;

- Інтегральна технологія проектування транспортних систем міст та регіонів;

- Вдосконалення інструментів прогресивних магнітно-імпульсних технологій для зовнішнього рихтування кузовів сучасного автотранспорту;

- Дослідження робочих процесів композитних матеріалів в елементах конструкції несучих систем спортивних автомобілів;

- Методика оцінки збитків від проїзду великовагових транспортних засобів по автомобільних дорогах загального користування.