Ви тут: Міжнародне співробітництво / Німецько-український центр
Русский
English
Deutsch
Français
неділя, 22-09-2019

Німецько-український центр

Контакти центру:

Facebook

e-mail:

deutschukrainischeszentrum@gmail.com

Катерина Ігорівна Даниленко

Адреса:

Харківський Національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

Ярослава Мудрого, 25. 61002 Факультет підготовки іноземних громадян, аудиторія 103

Німецько-український центр

Положення про Німецько-український центр
 Німецько-український центр є структурним підрозділом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, що здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, статуту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, наказів ректора та розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.

Метою діяльності Німецько-українського центру є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на працю, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, шляхом співпраці з різними організаціями та установами Німеччини та України.

Основними завданнями  Німецько-українського центру є:

·                   Ознайомлення з історією Німеччини, її сучасним соціальним, економічним та політичним життям.

·                   Здійснення міжнародних зв’язків з метою сприяння культурному обміну, навчанню, стажуванню та проходженню практики в Німеччині та Україні студентами та співробітниками університету.

·                   Організація та проведення різноманітних тренінгів і семінарів, метою яких є підготовка студентів і співробітників університету до закордонних стажувань.

·                   Інформування студентів і співробітників університету про заходи, що відбуваються в Німецько-українському центрі кар’єри та за його межами.

Напрямки діяльності Німецько-українського центру:

·                   Координація разом з Університетом прикладних наук ім. Георга Сімона Ома та торгово-промисловою палатою м. Нюрнберг спільного проекту студентського обміну «Karrierepartnerschaft Kharkiv Nürnberg» та «Hochschule Dual International».

·                   Організація мовних курсів для студентів та співробітників Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, метою яких є підвищення рівня володіння німецькою та англійською мовами.

·                   Сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої творчої молоді для закордонних стажувань.

·                   Встановлення та розвиток соціального партнерства з підприємствами, установами та організаціями в Німеччині та Україні.

·                   Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями та університетом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

·                   Розширення зв’язків і стосунків ХНАДУ з навчальними закладами в Німеччині.

·                   Укладення угод з університетами Німеччини (у тому числі - довгострокових) щодо співробітництва у сфері планування кар’єри та підвищення кваліфікації студентів та випускників університету.

·                   Створення бази даних студентів і випускників, що володіють іноземними мовами, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

·                   Розміщення на сайті Німецько-українського центру інформації для студентів та випускників, а також резюме студентів і випускників, які знаходяться в базі даних підрозділу.

·                   Надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме, інших документів, пов’язаних зі стажуванням, працевлаштуванням.

·                   Пошук німецьких підприємств, установ та організацій та укладання з ними угод щодо проходження виробничої практики, підтримання зв’язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів.

·                   Підготовка наказів ректора, розпоряджень проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків  з питань, що стосуються діяльності Німецько-українського центру.

·                   Інші напрямки, що відповідають меті діяльності підрозділу та відповідають законодавству України.