Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Плани випуску на 2016р.
п'ятниця, 20-09-2019

Готується до друку в 2016 роцi

План видання навчально-методичних посібників
на 2016 рік кафедрами ХНАДУ

№ п/п Повне найменування видання Автори (укладачі)
АВТОМОБІЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра автомобілів
1. Навчальний посібник „Історія інженерної діяльності. Розвиток автомобілебудування” для студентів денної та заочної форми навчання Туренко А.М., Богомолов В.О., Клименко В.І., Леонтьєв Д.М.
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів
2. „Дорожно-строительные материалы. Минеральные вяжущие и цементобетон „ (Краткий курс). Учебное пособие для иностранных студентов. Толмачов С.М., Бєліченко О.А.
Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг
3. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» «Польові та лабораторні методи визначення властивостей грунтів» Жданюк В.К., Смолянюк Р.В., Протопопова О.Є.
МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технології металів і матеріалознавства
4. Навчальний посібник „Методи визначення твердості матеріалів” Мощенок В.И., Лалазарова Н.О., Тарабанова В.П.
Кафедра іноземної мови №2
5. „Sciece and Technology”. Навчальний посібник. Саєнко Н.В.
6. „Automation in Manufacturing”. Навчальний посібник. Руденко Н.В.
Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності
7. „Гідравлічне обладнання будівельних та дорожніх машин”. Підручник. Аврунін Г.А., Кириченко І.Г., Самородок В.Б.
Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
8. „Розробка конструкторської документації в пакеті „ Autodesk Inventor”” з курсу „Комп’ютерна графіка” для студентів технічних спеціальностей. Посібник. Черніков О.В., Архипов О.В., Подригало Н.М.
Кафедра будівельних і дорожніх машин
9. Навчальний посібник „Засоби малої механізації” Щербак О.В., Єфименко О.М.
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра менеджменту
10. Навчальний посібник «Управління персоналом підприємства» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» Криворучко О.М., Водолажська Т.О.
11. Навчальний посібник «Проектування логістичних систем» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» Ананко І.М.
Кафедра обліку і аудиту
12. Навчальний посібник з дисципліни „Організація обліку” Бровко В.М., Ковальова Т.В., Савченко Т.В.
Кафедра економічної теорії та права
13. Підручник з дисципліни „Правознавство” Селезень С.В., Єрофєєнко Л.В., Леонтьєва Л.В., Остапенко О.І., Перунова О.М., Климчик Ю.В., Шевченко Л.А., Нещеретний Ю.М.
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Кафедра транспортних систем і логістики
14. Підручник «Проектний аналіз» Попова Н.В.
Кафедра транспортних технологій
15. Навчальний посібник «Вантажознавство» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Транспортні технології (за видами транспорту)» Вдовиченко В.О., Потапенко А.В.
16. Навчальний посібник «Організація пасажирських перевезень автомобільним транспортом» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Транспортні технології (за видами транспорту)» Горбачов П.Ф., Вдовиченко В.О
17. Навчальний посібник „Організація вантажних перевезень автомобільним транспортом” Калініченко О.П.
Кафедра організації та безпеки дорожнього руху
18. „Аудит безпеки дорожнього руху” Навчальний посібник Абрамова Л.С.
19. Словник-довідник спеціальних термінів за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху» Абрамова Л.С.
Кафедра вищої математики
20. Курс вищої математики для іноземних студентів. „Математичний аналіз”. Навчальний посібник. (за дозволом Вченої ради ХНАДУ). Нацик Л.Д., Тарапова О.І., Вишневецький О.Л.
21. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. „Елементи лінійної алгебри”. Навчально-методичний посібник Михайленко А.Г., Фастовська Т.Б.
22. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. „Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії”. Навчально-методичний посібник Нестеренко В.О., Саппа Ж.В., Небратенко О.В.
23. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. „Невизначений інтеграл”. Навчально-методичний посібник. Ярхо Т.О., Ємельянова Т.В., Фастовська Т.Б.
24. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. „ Визначений інтеграл”. Навчально-методичний посібник. Ярхо Т.О., Мороз І.І.
Кафедра філософії і політології
25. Навчальний посібник з дисципліни „Філософія” Чаплигін О.К., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В., Дорошевич А.С.
Кафедра українознавства
26. Зошитконспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ІІІ блок змістових модулів для студентів ФТС Нікуліна Н.В.
27. Зошитконспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ІІІ блок змістових модулів для студентів ДБФ Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П.
28. Зошитконспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ІІІ блок змістових модулів для студентів ФУБ Нікуліна Н.В., Бугаєвська Ю.В.
Кафедра іноземних мов №1
29. Навчальний посібник «English Bachelors´ Course in Transportation”. Навчальний посібник з англійської мови для підготовки бакалаврів із транспортної спеціальності. Для факультетів та відділень транспорту інститутів, університетів, академій. Воронова Є.М.
ФАКУЛЬТЕТ КОМП´ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕХАТРОНІКИ
Кафедра автомобільної електроніки
30. „Діагностика мехатронних систем автомобіля”. Підручник. Бороденко Ю.М, Дзюбенко О.А., Биков О.М.
31. „Електронні системи екологічно чистих транспортних засобів”. Підручник. Бажинов О.В., Смирнов О.П., Двадненко В.Я.
32. „Введення до спеціальності” Навчальний посібник Бажинов О.В., Бажинова Т.О., Рожкова С.Е., Рожков П.П.
33. „Теорія електроприводу” Навчальний посібник Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Трунова І.С.
Кафедра фізики
34. „Фізика” Профільний курс. Електродинаміка. Оптика. Атомна і ядерна фізика. Навчально-методичний посібник. Гаврилова Т.В., Єрьоміна О.Ф., Степанов О.О., Чаплигін Є.О., Шиндерук С.О.
Кафедра інформаційних технологій та мехатроніки
35. „Інформаційні системи і технології”. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Інформаційні системи і технології” Симбірська Л.М., Симбірський Г.Д., Левтеров А.І.
36. Інформаційні системи і технології. Навчальний посібник до лабораторного практикуму за дисципліною „Інформаційні системи і технології” Симбірська Л.М., Симбірський Г.Д., Левтеров А.І.
Кафедра педагогіки та психології професійної підготовки
37. Навчальний посібник „Психологія управління” Бондаренко В.В., Шапар В.Б.
38. Навчальний посібник „Інформаційні технології для дослідника (куратор змісту) Кухаренко В.М.
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Кафедра філології
39. Методичні рекомендації щодо використання комплекса лексикограматичних презентацій з РМІ «Школа падежей» (російською мовою) Артьомова О.І., Денисенко О.С., Доценко Т.Г., Малихіна Ю.О., Матвєєва О.В., Опришко Н.О., Попова А.І., Тараненко В.В., Ушакова Н.В.
40. «Місто, де я навчаюсь». Збірка текстів для читання з лексикограматичними завданнями для студентів-іноземців початкового етапу навчання) (російською мовою) Солодова Л.Є.
Кафедра мовної підготовки
41. Практическое пособие по обучению реферированию (на материале дисциплин транспортного цикла) Кісіль Л.М., Дем’янова В.Г.
Кафедра природничих і гуманітарних дисциплін
42. „Інформатика”: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов Подшивалова К.В., Солонская С.В.
43. „Химия”: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов (мед.биол. профиль) Бешенцева О.А., Кулик А.П.