Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Плани випуску на 2013р.
понеділок, 17-02-2020

Готується до друку в 2013 роцi

План видання підручників, навчальних посібників
з грифом МОНМС на 2013 рік кафедрами ХНАДУ

№ п/п Повне найменування видання Автори
Автомобільний факультет
Кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів
1 Навчальний посібник «Лабораторний практикум з технічної експлуатації автомобілів» Волков В.П., Мармут І.А., Мигаль В.Д., та інші.
2 Навчальний посібник «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» Альокса М.М., Алексєєнко В.М., Ужва А.В., та інші.
3 Підручник «Автотехнічна експертиза» Клименко В.І., Сараєв О.В., Шевцов С.О.
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння
4 Навчальний посібник «Історія інженерної діяльності»(розділ «Теплові двигуни») Абрамчук Ф.І., Врублевський О.М.
Кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів
5 Підручник «Проектування підприємств автомобільного транспорту» Волков В.П., Мармут І.А., Бєлов В.І., та інші.
Кафедра теоретичної механіки і гідравлики
6 Навчальний посібник «Гідравлика, гідрологія, гідрометрія» Біловол О.В.
Дорожньо-будівельний факультет
Кафедра хімії
7 Навчальний посібник «Радіоекологія» Хоботова Е.Б., Гайворонська І.В., Уханьова М.І.
Кафедра мостів, конструкції та будівельної механіки
8 Навчальний посібник з с/к будівельної механіки «Статично невизначені системи інженерних споруд на автомобільних дорогах» Кіслов О.Г., Голеско В.О., Кобзєва О.М.
Механічний факультет
Кафедра будівельних і дорожніх машин
9 Навчальний посібник «Вантажопідйомна, транспортна та транспортуюча техніка» Міренський І.Г.
Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності
10 Навчальний посібник «Эксплуатация гидравлического оборудования строительных, дорожных и подъемно-транспортних машин» Аврунин Г.А.
Кафедра іноземних мов №2
11 Навчальний посібник з англійської мови для студентів-бакалаврів вищих технічних навчальних закладів Саєнко Н.В., Понікаровська С.В.
Факультет транспортних систем
Кафедра транспортних систем і логістики
12 Навчальний посібник «Логістика» Нефьодов М.А., Очеретенко С.В.
13 Підручник «Управління ланцюгами постачань» Нефьодов М.А., Нефьодов В.М., Потаман Н.В.
Кафедра організації та безпеки дорожнього руху
14 Навчально-методичний посібник в 2-х томах. «організація і регулювання дорожнього руху» Абрамова Л.С., Степанов О.В., під ред. проф. Гецовича Є.М.
Кафедра філософії та політології
15 Навчальний посібник «Основи філософії техніки» Чаплигін О.К., Мовчан С.П.
Кафедра українознавства
16 Російсько-український автотранспортний словник Нікуліна Н.В.
17 Українсько-російсько-англійський словник дорожньо-будівельної термінології Книшенко Н.П., Безцінна Ж.П.
Факультет мехатроніки автотранспортних засобів
Кафедра мехатроніки автотранспортних засобів
18 Підручник. Комп’ютерна електроніка (частина І-радіо матеріали та пасивні радіо компоненти комп’ютерної електроніки) Алексієв В.О., Шапошніков О.П., Ковтунов Ю.О.
Кафедра інформатики
19 Навчальний посібник «Основи системного аналізу» Ніконов О.Я., Кудін А.І., Костікова М.В., та інші.
20 Підручник «Геоінформаційні системи» Лабенко Д.П.
21 Навчальний посібник «Інформаційні системі і технології» Симбірська Л.М., Симбірський Г.Д., Левтеров А.І.
Кафедра прикладної математики
22 Навчальний посібник «Комп’ютерні математичні технології» Колодяжний В.М., Лісіна О.Ю.
Кафедра педагогіки та психології професійної підготовки
23 Навчальний посібник «Риторіка» Бондаренко В.В., Комишан А.І., Колонатаєвська І.О.
24 Навчальний посібник «Психологія» Чепурна В.О., Комишан А.І.
25 Навчальний посібник «Педагогіка та технологія дистанційного навчання» Бондаренко В.В., Кухаренко В.М.
Факультет підготовки іноземних громадян
Кафедра філології
26 Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета «Пишем изложение аудиотекстов» Гура В.О.
27 Учебник «Глобус». Практичний курс для тих,хто вивчає російську мову. Безкоровайна Л.С., Штиленко В.Є., Штиленко О.Л.
28 «Глобус». Збірник вправ з російської мови. Безкоровайна Л.С.
Кафедра природних і гуманітарних дісциплін
29 Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов в трех частях. Экономическая география. Прилуцька Л.А., Кулик О.П.
30 Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов в двух частях. Химия. Бешенцова О.А., Євдощенко С.І., Кулік О.П.
31 Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов. Основы экономики: Введение в дисциплину Прилуцкая Л.А., Бондаренко Л.Н.
32 Экономическая и социальная география: введение в дисциплину Прилуцкая Л.А., Кулик А.П.
Кафедра транспортних технологій
33 Підручник «Транспортно-експедиторська діяльність» Нагорний Є.В., Ломотько Д.В., Наумов В.С., та інші.
Факультет управління та бізнесу
Кафедра економіки підприємства
34 Навчальний посібник. Типові задачі з економіки підприємств автомобільного транспорту Дмитрієв І.А., Жарова О.М., Кірчата І.М.
35 Навчальний посібник. Економіка та організація інноваційної діяльності Шерстобітов С.І., Блага В.В., Могилко В.О., та інші.
36 Навчальний посібник. Маркетинг. Класичні положення і особливості застосування на транспорті Лаврова Ю.В., Крейдич І.М., Горовий Д.А., та інші.
37 Навчальний посібник. Економіка виробництва. Нестеренко В.Ю., Деділова Т.В., Болотова Т.М., та інші.
38 Навчальний посібник. Управління проектами. Дмитрієв І.А., Деділова Т.В., Кирчата І.М., та інші.
39 Навчальний посібник. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О.
Кафедра фізики
40 Навчальний посібник. Фізичні основи прогресивних магнітно-імпульсних технологій в виробництві та ремонті АТЗ. Бадигін Ю.В., Гнатов А.В., Чаплигін Є.О., та інші.
41 Навчальний посібник «Фізика» Чаплигін Є.О., Барбашова М.В., Гаврилова Т.В., та інші.

 

 

План видання навчально-методичних посібників на 2013 рік

№ п/п Повне найменування видання Автори
Автомобільний факультет
Кафедра теоретичної механіки та гідравлики
1 Навчально-методичний посібник «Розрахунок стежного гідропривода» Кащенко О.О.
Дорожньо-будівельний факультет
Кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів
2 Навчально-методичний посібник «Методи визначення якості бітумів» Пиріг Я.І., Золотарьов В.О.
Факультет управління та бізнесу
Кафедра економічної торії і права
3 Навчально-методичний посібник «Адміністративне право Єрофєєнко Л.В.
4 Навчально-методичний посібник «Історія економіки та економічної думки Попадинець .В.
5 Навчально-методичний посібник «Економічна теорія» Олійникові Н.А.
6 Навчально-методичний посібник «Макроекономіка» Яворська Л.М.
Факультет транспортних систем
Кафедра вищої математики
7 Навчально-методичний посібник «Теорія ймовірності і випадкові процеси» Ємельянова Т.В., Пташний О.Д., Небратенко О.В.
9 Навчально-методичний посібник «Ряди Фур’є. Інтеграл Фур’є» Нацик Л.Д., Нестеренко В.О., Саппа Ж.В.
9 Навчально-методичний посібник «Математичне програмування» Мороз І.І., Латишев В.Р., Михайленко А.Г.
10 Навчально-методичний посібник «Невизначений інтеграл» Вишневецький О.Л., Толстяк О.Д.
Кафедра іноземних мов №1
11 Навчальний посібник з німецької мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» автомобільно-дорожніх та транспортних спеціальностей «Bakkalaureus Kurs fur Studenten der Technischen Fachrichtungen» Самаріна В.В., Давидова Т.В.
Факультет мехатроніки автотранспортних засобів
Кафедра мехатроніки автотранспортних засобів
12 Навчально-методичний посібник «Система автоматизованого проектування друкованих плат Р-САД2011» Шапошнікова О.П.
Кафедра педагогіки та психології професійної підготовки
13 Навчально-методичний посібник «Вища освіта і Болонський процес» Комишан А,І., Чепурна В.О., Шапар В.Б., та інші.
14 Навчально-методичний посібник «Психологія» Бесєдін О.М., Резван О.О., Моргунова Н.С.
Факультет підготовки іноземних громадян
Кафедра філології
15 Учебное пособие по русcкому языку для иностранных студентов подготовительного факультета «Пишем изложение аудиотекстов» Гура В.О.
Кафедра мовної підготовки
16 Навчально-методичний посібник «Русский язык для иностранных студентов инженерных специальностей» Частина І Демянова В.Г., Моргунова Н.С.
17 Навчально-методичний посібник ««Русский язык для иностранных студентов инженерных специальностей» Частина ІІ Демянова В.Г., Моргунова Н.С.
18 «Русский язык как иностранный» Навчально-методичний посібник з дисципліни «Російська мова як іноземна» Моргунова Н.С., Педан Т.В.
19 Навчально-методичний посібник «Навчальний російсько-туркменський словник загально-технічної лексики» Приходько О.М.
Кафедра іноземних мов №1
20 Навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» факультету транспортних систем «The development of the transportation system in the 20th century» Первашова О.В.
21 Довідник з підготовки до вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Тестові завдання. Воронова Є.М., Первашова О.В., Самаріна В.В., та інші.