Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Плани випуску на 2014р.
понеділок, 17-02-2020

Готується до друку в 2014 роцi

План видання підручників, навчальних посібників
з грифом МОНМС на 2014 рік кафедрами ХНАДУ

№ п/п Повне найменування видання Автори
Автомобільний факультет
Кафедра автомобілів
1 Навчальний посібник «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» Альокса М.М., Алексєєнко В.М., Ужва А.В., Шилов А.І., Сараєв О.В.
(під заг.ред. Клименко В.І.)
Кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів
2 Підручник «Проектування підприємств автомобільного транспорту» Волков В.П., Мармут І.А., Кривошапов С.І.
Кафедра деталей машин і ТММ
3 Навчально-методичний посібник «Механічні передачі. Розрахунок на міцність» Момот Д.І., Янчевський І.В.
Механічний факультет
Кафедра технології металів і матеріалознавства
4 Підручник «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» Гладкий І.П., Мощенок В.І., Тарабанова В.П., Лалазарова Н.О., Глушкова Д.Б.
Кафедра будівельних і дорожніх машин
5 Підручник «Експлуатація будівельних і дорожніх машин» Косолапов В.Б., Краснокутський В.М
Факультет транспортних систем
Кафедра транспортних технологій
6 Навчальний посібник «Організація міжнародних автомобільних перевезень вантажів» Пономарьова Н.В., Волкова Т.В., Пономарьова Н.М., Пономарьов А.М., Харченко Т.В.
Кафедра іноземних мов №1
7 Українсько-російсько-англійський словник з екології та природоохоронній діяльності Воронова Є.М., Внукова Н.В., Черкашина Н.І.
Факультет управління та бізнесу
Кафедра економіки підприємства
8 Типові задачі з економіки підприємств автомобільного транспорту Дмитрієв І.А., Жарова О.М, Кирчата І.М.
9 Маркетинг. Класичні положення і особливості застосування на транспорті Лаврова ЮВ., Крейдич І.М., Горовий Д.А., Касатонова І.А.
10 Економіка виробництва Нестеренко В.Ю., Деділова Т.В., Болотова Т.М., Токар І.І.
Факультет мехатроніки АТЗ
Кафедра фізики
11 Навчальний посібник «Фізичні основи прогресивних технологій в автотранспортних засобах» Батигін Ю.В., Гнатов А.В., Чаплигін Є.О., Трунова І.С., Єрьоміна О.Ф., Аргун Щ.В.
12 Фізика. Навчальний посібник. Чаплигін Є.О., Аргун Щ.В., Степанов О.О., Гнатов А.В., Гаврилова Т.В., Барбашова М.В.


План видання навчально-методичних посібників на 2014р. кафедрами ХНАДУ

№ п/п Повне найменування видання Автори (укладачі)
Автомобільний факультет
Кафедра теоретичної механіки та гідравлики
1 Навчальний посібник з дисципліни «Гідравлика, гідрологія, гідрометрія» Біловол О.В.
Механічний факультет
Кафедра технології металів і матеріалознавства
2 Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Електроматеріалознавство» Дощечкіна І.В., Лалазарова Н.О
Кафедра іноземної мови №2
3 Елементарний курс англійської мови для іноземних студентів економічних спеціальностей Ступницька Н.М.
Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності
4 Навчальний посібник «Електромагнітна сумісність та інтерфейси інформаційно-вимірю-вальних систем» Подорожняк А.О., Коломійцев О.В., Шамаєв Ю.П., Хударковский К.К.
Кафедра будівельних і дорожніх машин
5 Навчальний посібник «Експлуатаційні матеріали для будівельних і дорожніх машин» Венцель Є.С., Погребняк А.В.
6 Навчальний посібник «Динаміка і міцність будівельних і дорожніх машин» Шевченко В.О., Ярижко О.В., Рєзніков О.О.
Дорожньо-будівельний факультет
Кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів
7 Дорожні бітумні в'яжучі. Навчальний посібник. Золотарьов В.О.
8 Дорожно-строительные материалы (кратний курс) для иностранных студентов. Навчальний посібник. Золотарев В.А., Оксак С.В.
Кафедра екології
9 Навчальний посібник «Экологические аспекты технологических процессов рециклизации и вторичной переработки шин» Туренко А.М., Гриценко А.В., Внукова Н.В., Позднякова Е.І.
Кафедра хімії
10 Навчальний посібник з дисципліни «Хімія» Хоботова Е.Б., Єгорова Л.М., Ненастіна Т.О., Даценко В.В.
11 Навчальний посібник «Радіоекологія» (пакет тестових завдань) Хоботова Е.Б., Грайворонська І.В., Ігнатенко М.І.
Факультет управління та бізнесу
Кафедра менеджменту
12 Навчальний посібник «Потенціал і розвиток АТП» Криворучко О.М., Пипенко І.С.
13 Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності АТП» Шинкаренко В.Г., Жарова О.М., Криворучко О.М.
Кафедра економіки підприємства
14 Підприємництво і бізнес-культура Дмитрієв І.А., Голубєва Т.В., Лаврова Ю.В.
15 Економіка підприємства Дмитрієв І.А., Нікіфорова Н.Й.
16 Основи маркетингових досліджень Вербицька В.І.
Кафедра обліку і аудиту
17 Навчально-методичний посібник з дисципліни «Організація обліку» Бровко В.М., Ковальова Т.В., Савченко Т.В.
Кафедра фізичного виховання та спорту
18 Навчально-методичний посібник «Основи оздоровчої гімнастики в системі фізичного виховання» Павленко Т.В., Павленко Є.Є.
Факультет транспортних систем
Кафедра організації та безпеки дорожнього руху
19 Автоматизовані системи управління дорожнім рухом Абрамова Л.С., Бакуліч О.О.
Кафедра українознавства
20 Українсько-російсько-англійський словник дорожньо-будівельної термінології Книшенко Н.П., Безцінна Ж.П.
Факультет мехатроніки автотранспортних засобів
Кафедра інформаційних технологій та мехатроніки
21 «Інформаційні системи і технології». Навчальний посібник для самостійного вивчення професійно-орієнтованої дисципліни «Інформаційні системи і технології» студентами другого курсу факультету транспортних систем. Симбірська Л. М., Симбірський Г.Д., Левтеров А. І.
22 «Інформаційні системи і технології». Навчальний посібник до лабораторного практикуму за професійно-орієнтованою дисципліною «Інформаційні системи і технології» для студентів другого курсу факультету транспортних систем. Симбірська Л. М., Симбірський Г.Д., Левтеров А. І.
Кафедра автомобільної електроніки
23 Навчальний посібник «Діагностика електрообладнання автомобілів» Бороденко Ю.М., Дзюбенко О.А., Биков О.М.
Кафедра педагогіки та психології професійної підготовки
24 Навчальний посібник «Університетська освіта» Дроздова І.П.
25 Навчальний посібник «Комунікативні процеси в освіті» Дроздова І.П.
26 Навчальний посібник «Педагогіка вищої школи» Бондаренко В.В.
Факультет підготовки іноземних громадян
Кафедра філології
27 Пишемо перекази аудіотекстів (російською мовою) Гура В.О.
28 Русский язык для студентов экономических специальностей (Навчальний посібник, ч.1) Солодова Л.Э., Демьянова В.Г., Моргунова Н.С., Семененко И.Э.
Кафедра мовної підготовки
29 Російська мова для іноземних студентів інженерних спеціальностей Демянова В.Г., Моргунова Н.С.
30 Російська мова для іноземних студентів економічних спеціальностей Солодова Л.Є., Дем’янова В.Г., Моргунова Н.С, Семененко І.Є.
31 Навчальний російсько-туркменський словник загальнотехнічної лексики Приходько О.М.