Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Плани випуску на 2012р.
понеділок, 17-02-2020

Готується до друку в 2012 роцi

План видання навчальних посiбникiв
з грифом МОНМС України на 2012 рiк кафедрами ХНАДУ

№ п/п Повне найменування видання Автори Вiдповiдальний
за випуск
Автомобiльний факультет
Кафедра теоритичної механiки i гiдравлiки
1. Навчальний посiбник "Основи механiки тiл, матерiалiв i машин" Зайцев Б.Ф. Романенко Л.Г. Онищенко В.М. Солодов В.Г.
Дорожньо-будiвельний факультет
Кафедра будiвництва та експлуатацiї автомобiльних дорiг
2. Навчальний посiбник "Розрахунок та будiвництво залiзобетонних водопропускних труб" Жданюк В.К. Кислов О.Г. Кожушко В.П. Жданюк В.К.
Кафедра хiмiї
3. Навчальний посiбник "Основи екологiчної токсикологiї" Хоботова Е.Б. Уханьова М.I. Крайнюков О.М. Даценко В.В.
Факультет транспортних систем
Кафедра iноземних мов №1
4. Навчальний посiбник для пiдготовки до модульних контролiв з дисциплiни "Англiйська мова" (за професiйним спрямуванням). Тестовi завдання. Воронова Є.М. Воробйова С.В. Первашова О.В. Первашова О.В.
Факультет пiдготовки iноземних громадян
Кафедра фiлологiї
5. Навчальний посiбник з української мови для iноземних студентiв пiдготовчого факультету. "Мова для всiх", Частина I Моргунова Н.С. Резван О.О. Безкоровайна Л.С.
6. Навчальний посiбник для iноземцiв. "Цей багатоликий свiт бiзнесу" Штиленко В.Є. Штиленко О.Л. Романов Ю.О. Безкоровайна Л.С.