Ви тут: ХНАДУ / Інформація про університет
Русский
English
Deutsch
Français
понеділок, 17-02-2020

ПАСПОРТ УНІВЕРСИТЕТУ

1. РЕКТОР:  

Туренко Анатолій Миколайович, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, кавалер ордена Князя Ярослава Мудрого V ступеня, академік Транспортної академії України; академік Нью-йоркської академії наук.

 2. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ВНЗ:  

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25
Телефон:(057)700-38-66 Факс: 700-38-65
E-mail: admin(at)khadi.kharkov(dot)ua
Адреса офіційного сайта: www.khadi.kharkov.ua
Форма власності: загальнодержавна

 3. ОРГАН УПРАВЛІННЯ: 

Міністерство освіти і науки України; 
Поштова адреса: 01135, м.Київ, просп.Перемоги, 10; 
Телефон: (044)486-24-42, Факс: 236-10-49
Адреса офіційного сайта: www.mon.gov.ua

РІВЕНЬ АКРЕДИТАЦІЇ: IV

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: бакалавр, магістр.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧИЙ ПЕРСОНАЛ

А. Професорсько-викладацький персонал, всього

469

в тому числі:

 

65

 - професорів

з них докторів наук

29

 - доцентів

193

з них кандидатів наук

184

 - старших викладачів

80

з них кандидатів наук

1

 - викладачів та асистентів

236

з них кандидатів наук

50

Б. Навчально-допоміжний персонал, всього

217

В. Адміністративно-господарчий персонал

783