Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Навчальний відділ / Нормативні документи МОНУ
неділя, 22-09-2019
Закон України "Про вищу освіту"

 

Нормативні документи МОН України

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Закон України Про вищу освіту

(№ 1556-VІI від 01.07.2014 р. переглянути).


Закон України Про освіту (переглянути). 

Закон України Про вищу освіту (N 2984-III

від 17.01.2002 р.  переглянути). 

                     Національна доктрина розвитку освіти (переглянути).  

"Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення". Лист МОН від 09.07.2018 №1/9-434 (переглянути)

"Порядок продовження начання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на тереторії яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження". Наказ МОН від 19.01.2017 р. №74 (переглянути)

"Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти". Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 №3.(переглянути)

Лист МОН від 05.02.2016 № 1/9-64 "Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (переглянути)

Лист МОН від 29.01.2016 № 1/9-49 "Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України" (переглянути)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" № 266 — редакція від  29.04.2015 (переглянути

Наказ МОН від 26.01.2015 № 47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік" (переглянути)

Лист МОН від 04.08.2014 № 1/9-391 "Деякі особливості переведення іноземних студентів, які навчались у Донецькій та Луганській областях" (переглянути)

Лист МОН від 09.10.2013 р. №/9-706  "Щодо освітнього проекту "Академія Навичок"" (переглянути)

Наказ МОНмолодьспорту від 19.04.2012 р. №482 "Про видачу Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка"

Лист МОНмолодьспорту від 26.03.2012 р. №1/9-226 "Щодо документів про вищу освіту з відзнакою"

Лист МОНмолодьспорту від 05.12.2011 р. №1/9-853 "Щодо записів у документах про вищу освіту"

Лист МОНмолодьспорту від 21.06.2011 р. №1/9-481 "Роз’яснення щодо порядку працевлаштування випускників"

Лист МОН від 13.05.2011 р. №1/9-353 "Щодо надання академічних відпусток по вагітності та пологах"

Лист МОН від 12.03.2011 р. №1/9-169 «Щодо документів про вищу освіту з відзнакою» (переглянути).

Лист МОН від 09.06.2010 р. №1/9-401 «Щодо документів про вищу освіту з відзнакою» (переглянути).

Наказ МОН від 05.03.2010 р. № 1/9-144 «Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, на яких розповсюджується дія частини десятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»»

Лист  МОН  від  21.01.2010 р.  №1/9-21  «Про  переведення  на  вакантні  місця  державного замовлення»    

Наказ МОН від 02.03.2010 р. №165 «Про затвердження Програми організації підготовки магістрів в Україні»

Лист МОН від 26.02.2010 р. №1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»

Наказ МОН від 10.02.2010 р. №101 «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів»

Лист МОН від 22.01.2010 р. №1/9-25 «Щодо фактів порушень під час проведення семестрового контролю»

Наказ Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року N 245  "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" (переглянути

 

Накази МОН, КМУ

Наказ МОНУ №705 від 02.07.2015 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах". Завантажити