Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Інформаційно обчислювальний центр / Лабораторія інформаційних технологій і обчислень
неділя, 22-09-2019

Лабораторія інформаційних технологій і обчислень

Алпєєва К.В., завідуюча лабораторією

Лабораторія інформаційних технологій і обчислень (ЛІТіО) є структурним підрозділом Інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ).

Будучи структурним підрозділом ХНАДУ, ЛІТіО повністю підтримує сферу якості з освітньої і наукової діяльності університету.

Лабораторія виконує наступні роботи:

  • Обслуговування навчального процесу та наукових робіт системним та спеціалізованим програмним забеспеченням через локальну мережу ХНАДУ;

  • Вивчення ринку освітніх програмних засобів, організіція закупівель для ХНАДУ ліцензійного програмного забеспечення та облік його використання (за останні часи університетом була придбана ліцензія на навчальні курси з інформаційних технологій компанії Microsoft, крім цього купувалися продукти класу автоматизованого проектування по механічним, будівельним і економічним напрямам: «AUTOCAD 2014», «MATLAB»,
    «1С: Підприємство» та багато іншого);

  • Моніториг ринку компютерної техніки та послуг, використання їх для підтримки компютерного оснащення університету в робочому стані, відповідному до сучасних вимог. Паспортизація та облік компютерного обладнання, програмного забезпечення. Використання новітніх інформаційних технологій для якісного технічного супроводу навчальних освітянських та наукових процесів;

Лабораторія ЛІТіО здійснює всілякий облік компютерного і програмного забезпечення та послуг, які надаються студентам та викладачам університету. Проводить заходи щодо розширення використання технічних засобів у навчальному процесі. Впроваджує нові технології для забезпечення якісного і сучасного супроводу викладацької роботи. Підтримує і постійно вдосконалює технічні засоби, забезпечує програмний супровід усіх ланок діяльності ХНАДУ.