АСУ-ВНЗ. Автоматизирована інформаційна система (тіпова) АІСТ

Структура програмного коплекса АСУ ВУЗ (АИСТ)

У ХНАДУ розроблена і функціонує автоматизована інформаційна система АІСТ (надалі за текстом - Система). Система АІСТ призначена для автоматизації традиційних інформаційних технологій і являє собою типове інтегроване рішення в області автоматизації служб університету. Система реалізує концепцію розподілених баз даних і орієнтована на роботу в локальної обчислювальної мережі (ЛОМ).

Фізична структура баз даних (БД) відповідає СУБД CDS / ISIS (ЮНЕСКО).

Орігінальне програмне забезпечення Системи написано в середовищі програмування Delphi з використанням бібліотеки ISIS32.DLL (Bireme, Бразилія).

Система підтримує два програмні комплекси:

 • Комплекс НТБ-ВНЗ - автоматизація бібліотечних процесів.
 • Комплекс АСУ-ВНЗ - автоматизація служб університету.

Кожна підсистема, що входить до їх складу, повністю функціональна і може бути використана як в автономному режимі, так і в складі комплексу.

Внутрішньосистемний формат бібліографічних даних базується на міжнародному форматі UNIMARC.

Оперувати складними бібліографічними даними і створення алгоритмів їх обробки заклали основу технології проектування БД, що входять в єдиний інформаційний простір (ЕІП) ВНЗ та складових його інформаційні ресурси. Це дозволило створити типове інформаційне та програмне забезпечення підсистем АСУ-ВНЗ з єдиним підходом до їх розробки і комплексного використання інформаційних ресурсів.

Всі підсистеми АСУ-ВНЗ: КАДРИ-ППС, КАДРИ-УВП, СТУДЕНТ, ВІЙСЬККОМАТ, СПЕЦІАЛІСТ, СТАНДАРТ, МАТЕРІАЛИ, ДЕКАНАТ - розроблені за єдиними правилами, з використанням єдиного механізму управління і обробки даних, із застосуванням єдиної техніки введення та подання. Створення програмно-технологічних засобів з єдиним підходом до управління даними дозволило суттєво оптимізувати процес підключення нових об'єктів автоматизації за рахунок використання розроблених раніше адаптованих рішень. В даний час автоматизовані всі види робіт з ведення особистих справ студентів, збору статистичної інформації, оперативного обліку руху контингенту студентів відповідно до наказів, формування відомостей і т.п., що значно збільшило ефективність використання інформаційних ресурсів, що впливають на якість діловодства.

У технології формування єдиного інформаційного простору, реалізованої в Системі, розроблено дворівневе управління інформаційними ресурсами, де на першому рівні інтегрована середа представлена у вигляді набору розподілених БД (РаБД), спроектованих з урахуванням функціональних вимог конкретних об'єктів автоматизації (структурних підрозділів ВНЗ), а на другому рівні забезпечено взаємодію між собою РаБД в режимі синхронізації.

Застосування техніки репліцірованія даних значно знижує завантаження трафіку ЛОМ та істотно розширює функціональні можливості Системи.

Гнучке управління інтегрованими ресурсами забезпечує можливість включення в процес комп'ютеризації нових об'єктів автоматизації без порушення цілісності інформаційного простору.

В даний час система АІСТ:

 • Дозволяє підтримувати будь-яку кількість БД, зареєстрованих на сервер баз даних, і надає користувачеві індивідуальний набір сервісних засобів, з урахуванням прав доступу до інформації;
 • Не має принципових обмежень на кількість користувачів і надає кожному з них інтерфейс з індивідуальним набором режимів обробки даних;
 • Підтримує технологію автоматизованого формування словників, що забезпечують прямий пошук по будь-якими елементами опису БД та їх поєднань;
 • Надає набір шаблонів для виконання звітних документів, а також середу генератора екранних форм для формування вихідних документів різної складності;
 • Підтримує режими експорту - імпорту даних, що дозволяють здійснювати інтеграцію з іншими програмними продуктами, а також має у своєму розпорядженні засобами сполучення з програмами MicrosoftOffice.

Однією з головних характеристик системи є її відкритість. Повние відділення програмного коду від структури представлення інформації в БД дає можливість постійно покращувати експлуатаційні характеристики Системи, уточнювати дані, вводити додаткові реквізити, підключати нові БД - все це робиться без втручання в програмне середовище Системи. Впровадження на механічному факультеті найбільшою в АСУ-ВНЗ підсистеми ДЕКАНАТ і перехід від традиційної форми впровадження навчальних планів до подання їх у БД відкрили шлях для виконання широкого кола завдань, пов'язаного з підтриманням навчального процесу:

 • Облік відвідуваності і формування підсумкових показників за будь-який заданий відрізок часу;
 • Отримання різної зведеної інформації, що включає відсоток абсолютної і якісної успішності, середній бал успішності з групи, курсу, спеціальності, факультету;
 • Формування даних для рейтингових показників з демонстрацією успішності у вигляді різних діаграм і графіків;
 • Отримання даних для автоматизованого формування вкладишів до дипломів;
 • Контроль відповідності навчального плану державному стандарту;
 • Підтримання роботи державної атестаційної комісії та ін.

Організація ЕІП дозволяє відкрити доступ до довідково-інформаційних ресурсів, що поставляються з центральних баз даних, всім працівникам кафедр та деканатів без обмежень. Сьогодні до складу ресурсів ЕІП входить більше 40 різних БД. З системою регулярно працюють більше 60 користувачів.

Подальше розширення сфери використання Системи можливо тільки за умови розробки та впровадження комплексу організаційно-технічних заходів, що забезпечують взаємодію підрозділів при створенні та експлуатації АСУ. Ознайомитися з електронною версією "АІСТ. Загальний опис системи" можна у секторі автоматизації НТБ ХНАДУ (ауд.329).

Розробники Системи: Крюкова Галина Сергіївна gala(at)khadi.kharkov(dot)ua, Асаенко Ірина Миколаївна ain(at)khadi.kharkov(dot)ua.