Tu es là: KhNADU / Інформація про університет
Русский
English
Deutsch
Français
mercredi, 19-02-2020

Загальні відомості про університет

Галузі і спеціальності

01 Освіта 
  
015 Професійна освітa за спеціалізаціями (Метрологія, стандартизація та сертифікація)
015 Професійна освіта (Транспорт)


05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка

07 Управління та адміністрування   
071 Облік і оподаткування   
073 Менеджмент   
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


029 Міжнародні відносини   
292 Міжнародні економічні відносини   

10 Природничі науки   
101 Екологія

12 Інформаційні технології   
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення   

15 Автоматизація та приладобудування   
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології   
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка   

13 Механічна інженерія   
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство   
133 Галузеве машинобудування   

14 Електрична інженерія   
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування   

19 Архітектура та будівництво   
192 Будівництво та цивільна інженерія   
193 Геодезія та землеустрій
   
27 Транспорт   
274 Автомобільний транспорт   
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)   


В структурі університету:

  • 6 факультетів:

-Автомобільний факультет
-Дорожньо-будівельний факультет
-Механічний факультет
-Факультет управління та бізнесу
-Факультет транспортних систем
-Факультет підготовки іноземних громадян


  • 34 кафедри (із них 20 випускаючих)
  • Центр заочного та дистанційного навчання
  • Підготовче відділення
  • Центр підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти

В структуру ХНАДУ входять:

  • 12 корпусів;
  • 7 гуртожитків;
  • 9 спортзалів;
  • 16 спортмайданчиків.