Sie sind hier: ChNASU / Вчена рада / Склад
Русский
English
Deutsch
Français
Donnerstag, 20-02-2020

Склад Вченої ради

ПІБПосада
1Туренко Анатолій Миколайовичректор, голова Вченої ради
2Ходирєв Сергій Яковичперший проректор, заступник голови Вченої ради
3Абрамчук Федір Івановичзавідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння
4Бажинов Олексій Васильовичзавідувач кафедри автомобільної електроніки
5Байдала Владислава Юріївнаголова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
6Батигін Юрій Вікторовичзавідувач кафедри фізики
7Батракова Анжеліка Геннадіївназавідувач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою
8Безкоровайна Любов Сергіївназавідувач кафедри філології та лінгводидактики
9Безродний Віктор Володимировичпроректор з науково-педагогічної роботи
10Бекетов Юрій Опанасовичдекан факультету транспортних систем
11Богомолов Віктор Олександровичпроректор з наукової роботи
12Бугаєвський Сергій Олександровичдекан дорожньо-будівельного факультету
13Внукова Наталія Володимирівназавідувач кафедри екології
14Волков Володимир Петровичзавідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів
15Гахов Максим Андрійовичстудент групи Д-17-22
16Глушкова Діана Борисівназавідувач кафедри технології металів та матеріалознавства
17Головач Альбіна Віталіївнастудент групи МІ_т1-17-21
18Горбачов Петро Федоровичзавідувач кафедри транспортних систем і логістики
19Дмитрієв Ілля Андрійовичдекан факультету управління та бізнесу
20Дрига Юлія Юріївнастудент групи Т_т1-17-21
21Жданюк Валерій Кузьмовичзавідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг
22Золотарьов Віктор Олександровичзавідувач кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
23Іванілов Олександр Семеновичзавідувач кафедри економіки і підприємництва
24Каслін Микола Дмитровичначальник навчального відділу
25Качан Денис Сергійовичголова Студентської ради університету
26Кириченко Ігор Георгійовичдекан механічного факультету
27Клименко Валерій Івановичзавідувач кафедри автомобілів
28Кожушко Віталій Петровичзавідувач кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки
29Криворучко Оксана Миколаївназавідувач кафедри управління та адміністрування
30Кудрявцев В'ячеслав Михайловичдекан факультету підготовки іноземних громадян
31Курилко Микола Федоровичзавідувач кафедри фізичного виховання та спорту
32Левтеров Андрій Івановичзавідувач кафедри інформатики і прикладної математики
33Лобач Роман Борисовичстудент групи Д-17-22
34Лушнікова Олена Миколаївнадиректор центру освітніх послуг
35Моргунова Надія Сергіївназавідувач кафедри мовної підготовки
36Мощенок Василь Івановичголова Первинної профспілкової організації університету
37Наглюк Іван Сергійовичзавідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху
38Нагорний Євген Васильовичзавідувач кафедри транспортних технологій
39Нефьодов Леонід Івановичзавідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
40Нікітін Миколай Васильовичначальник відділу кадрів
41Нікітіна Тетяна Борисівназавідувач кафедри природничих і гуманітарних дисциплін
42Нікуліна Неля Василівназавідувач кафедри українознавства
43Перегон Володимир Андрійовичзавідувач кафедри деталей машин та теорії механізмів і машин
44Подригало Михайло Абовичзавідувач кафедри технології машинобудування та ремонту машин
45Полярус Олександр Васильовичзавідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності
46Поповцева Марія Олексіївнастудент групи ЕПП-31-16
47Прилуцька Людмила Анатоліївнавчений секретар
48Саєнко Наталія Віталіївназавідувач кафедри іноземних мов
49Сараєв Олексій Вікторовичдекан автомобільного факультету
50Селезньова Ольга Борисівнапровідний юрисконсульт юридичного відділу
51Скрипник Тетяна Григорівнаголовний бухгалтер
52Солодов Валерій Григоровичзавідувач кафедри теоретичної механіки і гідравліки
53Ступаненко Станіслав Сергійовичстудент групи А_т1-17-21
54Тохтар Георгій Івановичпроректор з науково-педагогічної роботи
55Урдзік Сергій Миколайовичголова Первинної профспілкової організації студентів
56Чаплигін Олександр Костянтиновичзавідувач кафедри філософії та педагогіки професійної підготоввки
57Черніков Олександр Вікторовичзавідувач кафедри інженерної та комп'ютерної графіки
58Шевченко Валерій Олександровичзавідувач кафедри будівельних і дорожніх машин 
59Шевченко Олена Сергіївнадиректор наукової бібліотеки
60Ярхо Тетяна Олександрівназавідувач кафедри вищої математики