Ви тут: Аспірантура та докторантура / Аспірантура / Прийом до аспірантури
Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 20-09-2019

Прийом документів на конкурс до аспірантури за адресою:

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,  кімната № 207,

 тел. (057) 707-37-05

e-mail: aspirant.xadi@gmail.com  

Прийом до аспірантури

До аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3

10 Природничі науки

101 Екологія

4

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки 

513 Механічна інженерія132 Матеріалознавство

6

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

7

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

8

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

9

27 Транспорт

275 Транспортні технології

10

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1.  Порядок роботи приймальної комісії ХНАДУ:

Понеділок-п’ятниця - 1000 1630, перерва – 1245 1330

2.  Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання проводяться в такі строки:

Прийом заяв і документів

01 квітня – 01 травня 2019 року

Строки проведення вступних іспитів

13 травня – 24 травня 2019 року

Вступні іспити зі спеціальності

15 травня 2019 року в 1000

Вступні іспити з іноземної мови

22 травня 2019 року в 13.00, ауд. 213,     консультація 21.05 в 11.00

Терміни зарахування вступників

до 01 вересня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі

з 01 вересня 2019 року

Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

• заяву на ім’я ректора університету;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
• 3 фотокартки 3x4;
• список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
• засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
• рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
• копію паспорта;
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
• копію трудової книжки (за наявності, для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання).
• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 (за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті