Ви тут: Аспірантура та докторантура
Русский
English
Deutsch
Français
неділя, 19-01-2020

Контактна інформація відділу аспірантури та докторантури ХНАДУ:

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,  кімната № 207,

 тел. (057) 707-37-05

e-mail: aspirant.xadi@gmail.com  

Аспірантура ХНАДУ - головний крок до майбутнього!

        Переваги навчання у нас:
  • Висококваліфіковані наукові керівники.
  • Відмінна матеріально-технічна та методична база.
  • Розвиток особистості завдяки новим знанням і можливостям, що відкриваються.
  • Придбання універсальних професійних і дослідницьких навичок.
  • Кар'єрний ріст.
  • Приєднання до наукової спільноти.
  • Затребуваність на ринку праці.
  • Науковий ступінь - запорука фінансової стабільності.

Аспірантура та докторантура

Підготовка наукових кадрів в университеті ведетьcя через аспірантуру та докторантуру.

 

 

 

      Проніна Людмила В'ячеславівна
    завідувач аспірантури та докторантури
                Гредасова Ольга Юріївна
старший інспектор аспірантури та докторантури

Підготовка наукових и науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення і відновлення інтелектуального потенціалу країни. Відділ аспірантури в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті був заснований у 1932 році. За роки роботи аспірантури та докторантури було підготовлено багато відомих вчених та науковців. Тільки за останні 25 років в університеті було захищено понад 470 кандидатських та 85 докторських дисертацій. Підготовка кадрів вищого професійного рівня в аспірантурі є одним з пріоритетних напрямків науково-освітньої політики університету.

      Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва. Форми навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора філософії: очна (денна, вечірня) та заочна.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету України (за державним замовленням);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України або міжнародних програм обміну .

В аспірантурі ХНАДУ, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо–науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук, проводиться в рамках поглиблення теоретичних і дослідних знань в сфері обраної спеціальності. 

     Аспірантура дає нові навички, необхідні для працевлаштування і кар'єрного зростання в будь-якій професійній діяльності.

      Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті в 2019 році