Ви тут: Абітурієнту / Прийом іноземних громадян / ХНАДУ запрошує Вас на навчання, гарантує високу якість підготовки. І ось чому !!!
Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 20-09-2019

ХНАДУ запрошує Вас на навчання, гарантує високу якість підготовки. І ось чому !!!

• Університет засновано в далекому 1930 році і знаменитий своїми науковими школами, відомими вченими, високопрофесійними педагогами, освітніми традиціями.
• Має державну форму власності і вищий рівень акредитації в сі-стем Міністерства освіти і науки України.
• Дипломи університету визнані більш ніж в 100 країнах світу.

• ХНАДУ має високий міжнародний рейтинг, бере участь в міжнародних проектах і програмах, співпрацює з 65 зару-бажаних партнерами.
• Вчені, викладачі та студенти ХНАДУ постійно беруть участь в європейських та міжнародних програмах TEMPUS, ERASMUS, FULBRIGHT, DAAD, виїжджають в зарубіжні університети на вчених-бу, для проведення спільних наукових досліджень, читання лекцій, проходження стажувань, підвищення кваліфікації.
• Особлива увага в університеті приділяється компьютернойподго-товке іноземних студентів. Вона ведеться в 60 комп'ютерних класах, створений спеціальний освітній портал, де в електронному вигляді зберігаються всі методичні та наукові інфор-мационного матеріали з досліджуваних дисциплін, в навчальних і інженерних розрахунках широко використовуються сучасні про- програмних продукти, такі як Autocad, Mathlab, INVENTOR, VISSUM і ін.
• Університет є стратегічним партнером американської компанії Autodesk, за результатами регулярної участі і перемог студентської команди ХНАДУ в міжнародних конкурсах компанії з комп'ютерного моделювання.

 

• В університеті створено і успішно функціонує Німецько-український Центр, де україн-ські і іноземні студенти вивчають німецьку та англійську мови, знайомляться з культу-рій, історією та традиціями Німеччини. Крім того, для студентів постійно проводяться консультації, тренінги, майстер-класи, після яких вони виїжджають за кордон і беруть участь в міжнародних програмах і проектах, стажуваннях, конкурсах, конференціях в Гер-манії та інших країнах Європи.

• Для іноземних студентів в університеті розроблені спеці-альні адаптовані методичні матеріали (конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів), що сприяють по-підвищенню ефективності їх самостійної роботи і якості їх професійної підготовки.

• Студенти ХНАДУ, в тому числі іноземні, можуть брати участь в програмі подвійних дипломів з провідними європей-ськими (Польськими, Швейцарськими) університетами.

В університеті створені й успішно функціонують центри практичної підготовки студентів на базі сучасного обладнання найвідоміших в світі компаній: американської - HAAS, німецької - BOSCH, KREDO-Центр - для автоматизованої-ного проектування автомобільних доріг і магістралей та ін.

Ще 7 причин, щоб обрати саме наш університет!..