Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Відділ акредитації, стандартизації та якості навчання
Русский
English
Deutsch
Français
понеділок, 17-02-2020
Начальник відділу Коробко А.І.

ВІДДІЛ АКРЕДИТАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

Відділ управління якістю навчання і стандартизації створений у березні 2012 році на базі відділу стандартизації і метрології. Очолює відділ випускник нашого університету Андрій Іванович Коробко.

Основні задачі відділу:

  • реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація плану впровадження системи управління якістю в Університеті;
  • розробка пропозицій і проектів документів щодо удосконалення нормативно-правової бази організації навчально-виховного процесу та системи управління якістю Університету;
  • здійснення науково-технічного і організаційно-методичного керівництва роботами по стандартизації і метрологічному забезпеченню університету;
  • поповнення і збереження фонду нормативної документації;
  • проведення аналізу стану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і розробка на його основі плану організаційно-технічних заходів по їх удосконаленню;
  • проведення робіт по плану, що охоплює комплекс робіт по стандартизації і метрологічному забезпеченню підрозділів університету.

Фонд нормативної документації (НД) відділу складає понад 5200 найменувань і складається із державних стандартів України (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, ДСТУ IEC), державних будівельних норм (ДБН), міждержавних стандартів (ГОСТ), правил UN/ECE в галузі автомобілебудування, державні каталоги (ДК). Крім того, у фонді є повний перелік галузевих стандартів (ОСТ 37.001….) в галузі автомобілебудування. Відділ отримує журнал "Стандартизація, сертифікація, якість".

Відділ надає консультативну допомогу вимірювальним і випробувальним лабораторіям при їх атестації, сертифікації або акредитації. Слідкує за виконанням лабораторіями умов атестації, сертифікації і акредитації. Відділ обслуговує науково-педагогічних працівників, студентів університету, а також, на основі технічного співробітництва, сторонні організації і фізичних осіб (підбір, перегляд нормативної документації, консультації з питань управління якістю, стандартизації, метрології та сертифікації).

Відділ являється базою виробничої і переддипломної практик для студентів ХНАДУ спеціалізації "Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні" (напрям підготовки 0101 "Професійна освіта").

Співробітники відділу постійно підвищують кваліфікацію (Коробко А. І. - "Внутрішній аудит в лабораторіях за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006", посвідчення від 03 червня 2011 р. № 710), приймають участь у науково-методичних семінарах, конференціях.