Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Лабораторія інноваційних технологій освіти
Русский
English
Deutsch
Français
понеділок, 17-02-2020

Контакти

Наша адреса:

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, ХНАДУ, кім. 310.

Телефон:

+38 (057) 700-36-89

E - mail:

litos.kh@gmail.comМiжнародна науково-практична конференція

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА УКРАЇНИ ‑2015

завантажити збірник
Відкриті дистанційні курси

Шановні колеги! Лабораторія інноваційних технологій освіти (ЛІТОс) запрошує Вас до навчання у відкритих дистанційних курсах:


«Тьютор дистанційного та змішаного навчання»,

Який починається 15 квітня 2019 р.

Тривалість курсу - 7 тижнів

Цільова аудиторія курсу: викладачі вищих навчальних закладів, вчителі, тренери корпорацій

Мета та завдання курсу:
підготовка конкретного дистанційного курсу до навчального процесу; відбір додаткового теоретичного матеріалу для курсу та його структурування; проектування системи контролю, розрахунки рейтингу слухачів дистанційного курсу; відбір та проектування активних методів навчання з використанням хмарних технологій, формування мотивації слухачів та ін.; проектування або перепроектування дистанційного навчального процесу для змішаного навчання; розвиток методичного супроводу дистанційного та змішаного навчання.

Програма курсу


    Сучасна освіта
    Тьютор – організатор навчального процесу
    Планування та рейтингова оцінка діяльності студентів
    Підготовка інструкцій та інформаційних матеріалів до курсу
    Організація та проведення дискусій
    Змішане навчання та організація роботи малих груп
    Інструменти для навчання. Якість та оцінювання дистанційного навчання

Слухач повинен мати дистанційний курс або навчально-методичний комплекс дисципліни, розміщений у дистанційному курсі (електронний курс-ресурс).

Навчання у курсі безкоштовне, слухачів, які виконають програму курсу отримують сертифікат, при бажанні можна отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари

Ознайомчий вебінар відбудеться 8 квітня 2019 р. о 16-00 за адресою http://dl.khpi.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=25028

Для участі у дистанційному курсі необхідно записатися у курс (самореєстрація) http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=517

Автор та тьютор курсу професор Кухаренко В.М.


«Технології розробки дистанційного курсу» (72 години, 8 тижнів).

Мета: на базі сучасної методології електронного навчання навчитися створювати дистанційні курси та проводити дистанційний навчальний процес.

Терміни проведення курсу 4 лютого — 31 березня 2019 року.

Програма курсу
Курс орієнтований на викладачів вищих закладів освіти, вчителів,тренерів корпорацій, які хотіли б опанувати технологіями дистанційного навчання для використання у своїй педагогічній діяльності
На першому етапі Ви познайомитесь з сучасним станом розвитку освіти у світі та одним з найбільш ефективним методом проектування навчального курсу. При проектуванні курсу Ви отримаєте навички переходу від компетентностей через діяльність до мети завдань.
З використанням таксономії Блума Ви спроектуєте свій курс за потребою: або навчите своїх учнів виконувати завдання, або аналізувати, творити.
Визначення мети Вашого курсу та Вашої мети, як вчителя, базується на теоріях навчання. Ви отримаєте навички використання біхевіористської, когнітивної, конструктивістської, коннективістської теорій у своєму курсі.
Ви створите структурований текст курсу з графікою та використанням різноманітних інструментів хмарних технологій.
Тестові завдання можуть бути різної складності, яка визначається за таксономією Блума, які можуть об’єднуватись у різноманітні тести для самоконтролю студента та контролю засвоєння окремих тем та курсу загалом. Ви це зможете зробити.
Важливу роль у Вашому курсі будуть відігравати групова робота, спілкування та запитування, як метод конструювання знань студентами.
На завершення Ви створите систему оцінювання Ваших студентів, познайомитесь з системою оцінки дистанційного курсу та отримаєте практичні навички на оцінюванні дистанційних курсів Ваших колег.

Навчання у курсі безкоштовне.
Мова спілкування – українська.
Учасники курсу, які успішно виконають програму, отримують сертифікат НТУ «ХПІ» та мають можливість отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації з дистанційного навчання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) (вартість навчання відшкодовується).
Можлива групова участь, але кожен учасник реєструється особисто. Представник організації буде мати права асистента тьютора (за бажанням).
Перелік групи формується організацією і відправляються її представником на адресу kukharenkovn@gmail.com   На підставі листа представнику організації створюється аккаунт і надається роль асистента курсу ТРДК та курсів, що розробляються слухачами групи.
Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари. Посилання будуть розміщуватись на сайті курсу.
Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету https://goo.gl/forms/oGw9gld93ogICwMr1    та зареєструватися у курсі http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=409   (самореєстрація)
Реєстрація у курсі відкрита
Ознайомчий вебінар відбудеться 29 січня 2019 р. о 16-00, адреса входу до вебінару http://dl.khpi.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=19943   (потрібна реєстрація)
Курси будуть створюватись на сайті http://dl.khpi.edu.ua/, де передбачена самореєстрація, після якої треба замовити курс.
Автор та тьютор курсу Кухаренко В.М., науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Для довідок: kukharenkovn@gmail.com


  •  "Основи дистанційного навчання".

Терміни проведення курсу - 11 лютого по 9 березня (4 тижні).

До участі запрошуються викладачі університетів, вчителі, тренери корпорацій та ін.

Мета курсу: Створення електронного курсу-ресурсу, отримання навичок організації змішаного навчання, створення навчального відео, тестів, пошуку інформації у наукометричних базах. Підготовка до участі у дистанційному курсі «Технологія розробки дистанційного курсу».

Програма курсу

  1. Дистанційне навчання у сучасній освіті. Тенденції розвитку
  2. Стандарти електронного навчання
  3. Змішане навчання
  4. Майстерність персональних знань

Планується проведення щотижневих вебінарів.

Для участі у навчанні необхідно

  1. Зареєструватися на сайті (хто ще не зареєстрований) http://dl.khpi.edu.ua/
  2. Підписатися на курс http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=429 
  3. Заповнити вхідну анкету https://goo.gl/forms/KiKcfC92xaSEHogo1
  4. Взяти участь в установчому вебінарі http://dl.khpi.edu.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=21104 (потрібна реєстрація у курсі)
  5. Прийняти рішення щодо участі у курсі

Учасники курсу, які успішно виконали всі завдання, отримують електронний сертифікат

Навчальне навантаження слухача – 20-24 години.

Заняття проводить науковий керівник ЛІТОс  професор Кухаренко В.М. (kukharenkovn(at)gmail(dot)com)Лабораторія інноваційних технологій в освіті

Успішно працює лабораторія інноваційних технологій в освіті (науковий керівник професор В.М. Кухаренко), яка веде активну роботу з впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес. Співробітники лабораторії проводять курси підвищення кваліфікації (80 годин) для викладачів університету з розробки дистанційних курсів у віртуальному навчальному середовищі Moodle.

Викладачі вчаться використовувати сучасні педагогічні технології, що базовані на ІКТ, швидкі технології розробки дистанційних курсів, соціальні сервіси Internet - Web 2.0 тощо. Співробітники лабораторії забезпечують методичну та технічну підтримку викладачів з технологій дистанційного навчання. Дистанційні курси, розроблені викладачами університету, використовуються на заняттях для студентів як денної, так і заочної форм навчання.

Наші співробітники створили та супроводжують файловий архів,  на якому розміщуються навчально-методичні матеріали практично всіх курсів, які читаються в университеті.

Одним з головних напрямів роботи лабораторії є створення та супроводження сучасного веб-простору університету, у якому планується не тільки оперативне розміщення подій, заходів, інформації про науково-освітній процес та наукові праці, але й формування галузевої науково-освітньої спільноти.