Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Інформаційно обчислювальний центр
Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 24-01-2020

Інформаційно-обчислювальний центр

Однією з важливих характеристик вищого навчального закладу є ступінь використання сучасних обчислювальних і інформаційних технологій у вирішенні проблем забезпечення освітньої, управлінської та фінансово-господарської діяльності, що визначає конкурентоспроможність ВНЗ та перспективи його розвитку.

Для координації робіт в цьому напрямі у 1976 р. в унiверситетi був створений обчислювальний центр, який далі був реформований в інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ). Першим його начальником був Ю.М. Лущан, а науковим керівником професор д.т.н О.П. Алексієв. Основними напрямками роботи ІОЦ із впровадження інформаційних технологій в університеті є:

 • розробка та впровадження автоматизованої информаційної ситстеми (АІСТ) у навчальну, науковову та -господарчу діяльність університету;

 • побудова та аміністрування телекомунікаційного вузла університету (інтернет), його розвиток та інтеграція в єдин ий інформаційно-освітній простір країни;

 • побудова унiверситетської комп’ютерної мережi;

 • побудова комп’ютерних мереж у гуртожитках університету, адміністрування доступу студентів до інформаційних ресурсів університету та Інтернет.

 • впровадження сучасних програмних рішень у навчальну та наукову діяльність університету;

 • технічна та організаційна підтримка роботи комп'ютерного обладнання в класах, на кафедрах та відділах університету;

 • побудова та експлуатаційна підтримка лекційних мультимедійних аудиторій;

 • впровадження нових інформаційних телевізійних і відіокомунікаційних технологій в навчальний процес.


До складу інформаційно-обчислювального центру входять такі підрозділи:


 • сектор програмування, що складається з двох груп:

- група АСУ ВНЗ - займається розробкою комплексу баз даних АСУ та його експлуатаційною підтримкою;

- група прикладного програмного забезпечення - займається розробкою i супроводом мережевих прикладних програм , що обслуговують навчальний процес та адмiнiстративно-господарську діяльність унiверситету, роботою з базами даних Міністерства освіти і науки України та інтеграцією їх з університетською інформаційною системою;

 • сектор мережевих технологій – складається з двох груп: - група глобальних комп’ютерних мереж – займається побудовоу інернет вузла, налагодженням каналів зв'язку, адмініструванням серверів маршрутизації і доступу до інтернету, електронної пошти, веб-серверів, відео сервісів та ін.; - група локальних комп’ютерних мереж - займається питаннями проектування, побудови та експлуатацiї університетської комп’ютерної мережi, налагоджує та супроводжує сервери управління локальною мережею, дистанційної освіти, бібліотеки, бухгалтерії тощо;

 • лабораторія інформаційних технологій і обчислень складається з трьох груп: - група системного програмного забезпечення – займається налагодженням операційних систем у підрозділах університету, адмініструванням навчальних серверів (MatCad, MatLab, Ansys, Autocad…) , впровадженням засобів і методів захисту інформаційних ресурсів колективного користування ; - група аналізу з використання сучасного ліцензійного програмного забезпечення (ПЗ) - провадить аналіз сучасного ПЗ, розробляє заходи з ліцензування ПЗ, створює бази даних обліку ПЗ і комп’ютерного обладнання, яке використовується в університеті; - група організаційного та програмного супроводу учбового процесу в класах ІОЦ і гуртожитках;

 • відділ технічних засобів навчання – займається підтримкою техничними засобами навчального процесу, обслуговуванням загальноуніверситетських заходів, ремонтом і профілактикою комп’ютерного парку університету та офісної техніки, побудовою кабельних комунікацій інтернет, телебачення і відеоспостереження, обладнанням, експлуатаційним супроводом поточних аудиторій мультімедійною технікою .

 • лабораторія телевізійних та відеокомунікаційних технологій – займається створенням навчальних фільмів, підготовкою інформаційних матеріалів про діяльність університету на телевізійних каналах міста, організацією відеоконференцзв’язку для міжнародних заходів університету, створенням серверів відеоконференцій і вебінарів.